•  
  •  
 

Volume 2

Publication Editors

Dina Al Qassar
Elkie Burnside
Rutendo Chidzozo
Grayson Chong
Timothy Ong
Nana Prempeh
Bukem Reitmayer
Junling Zhu

Contest Selection Committee

Dina Al Qassar
Elkie Burnside
Rutendo Chidzozo
Grayson Chong
Yvetter Ndlovu
Timothy Ong
Nana Prempeh
Bukem Reitmayer
Junling Zhu